ویدیوهای آموزشی رایگان

مقالات

اجتماعی

مهندس آنا آخوندی درگذشت

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش...

در سوگ پروفسور آلماز یاز بردیف

در سوگ پروفسور آلماز یاز بردیف به گزارش خبرنگار پایگاه...

گفت‌وگوی جالب با احسان دانش‌دوست

گفت‌وگوی جالب با احسان دانش‌دوست به گزارش پایگاه اطلاع رسانی...

طلای جهانی اختراعات ۲۰۲۳ کانادا توسط جوان ترکمن، آشور قلیچی کسب شد

طلای جهانی اختراعات ۲۰۲۳ کانادا توسط جوان ترکمن، آشور...

افتتاح شهری هوشمند در ترکمنستان به افتخار بردی‌محمدوف

افتتاح شهری هوشمند در ترکمنستان به افتخار بردی‌محمدوف ترکمنستان یک...

اسامی زیبا پسرانه ترکمنی

آنجایی که سنتها هنوز زنده اند، بعنوان مثال، درمحیط ترکمنها وضع از چه قرار است ؟ نام افراد دراینجا هم درگذشته وهم امروز، اغلب بمثابه نوعی سند و تایید شخصی انسان که حاوی برخی داده ها درباره دارنده نام است بوده وباقی خواهد ماند. بیهوده نیست که خردمندی ملی #رکمن هشدار میدهد که:

« پیش از اینکه نبرد کنی،
نام رقیب خود را بشنا‌س ».

برای نمونه چنانچه بگوییم او را « چاری »، « باَشیم » یا « آلتی » می نامیدند، این بدان معنی بوده که او چهارمین، پنجمین یا ششمین کودک خانواده است وبا چندین برادر سروکار دارد که میتوانستند جهت کاری به یاری وی بشتابند. درجریان بررسی بسیاری نام های #ترکمنی که این یا آن گروه اصلی خود را تشریح میکردند، ما به نام های گوناگون: زیبا و نه چندان ظریف و درشت، بلند وکوتاه برخورد می کنیم. اما صاحبان نامها نه چندان زیبا وظریف هستند که دیگر دشواراست چیزی درآن تغییر داده شود ونباید درمورد آن ناراحت شد، چون آنطورکه ضرب المثل #ترکمنی میگوید،:
« یاغشی آدام دان غُووی آت غالار» – ( ازانسان خوب همواره نام نیکو باقی خواهد ماند ).
مکان نامی، آنطورکه معلوم است مجموعه ای از نام های جغرافیایی است. بسیاری از نام های ترکمنها با مکان نامی ( توپونیمی ) مرتبط هستند. یکی از دوستانم نام خانوادگی اش مارجیکوف است . درپاسخ به پرسش درباره منشاء وپیدایش نام او روایت خانوادگی درباره آنکه این نام خانوادگی از نام پدر بزرگ سرچشمه می گیرد را گفت. پدربزرگش درواحه تجن بدنیا آمده وتقریبا تمام زندگی اش را درزادگاهش گذرانده است. با این حال روز تولد او با بازگشت پدربزرگش از شهرماری (مرو) مصادف شد، جایی که چندین بار وی برای برخی امور مهم به آنجا مسافرت کرده بود.

برخی اسامی زیبای پسرانه ترکمنی با معنی فارسی:

آتلان : نام آور

اترک: نام رودی درترکمن صحرا

آتامان : عظمت پدر

آچیل: شکوفان

آتایار:یار و یاور پدر

آخمیر: آرمان / دریغ

آداش:دوست و رفیق

آدلان : صاحب شهرت

آدلی/آتلی:مشهور

ارکانا : آزاد

ارکین :آزاد و مختار

ار یار: یاور جوانمرد

آلپای : قهرمان زیبا

آلتای : با ارزش / طلا

اورال : نام رشته کوه

اوکتای : نظیر تیر راست کردار

آیاز : ژاله صبحگاهی

آیدین / آیدینگ : روشن و منور

ایلتای : همتای ایل

ایلدش : هم ایل و قبیله

ایلکان : نخستین فرمانروا

ایلکایا :  صخره ایل

ایلکین : نخستین

ایلیار  : یار و یاور ایل

بایات : نامی برای خداوند

بایرام: عید و جشن

پاشا : امیر

تارکان : فرد محترم

[review]