چهارشنبه, اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۳
spot_img
خانهانتخاباتحضور بانوان درمشارکت های سیاسی و مدیریت شهری، نماد پیشرفت دموکراسی و...

حضور بانوان درمشارکت های سیاسی و مدیریت شهری، نماد پیشرفت دموکراسی و توسعه سیاسی

سعید ایگدری-با نزدیکی به انتخابات شورای شهر و گمانه زنی ها در مورد لیست انتخابی شورای یاشولی گری گنبد کاووس این موضوع اهمیت فراوانی پیدا می کند که میزان حضور زنان در این لیست به چه میزان می باشد و آیا همانند دوره گذشته تنها به یک گزینه و آن هم به دلیل خالی نبودن نام یک زن در لیست ارائه شده، بسنده می نمایند و یا مشارکت حداقل ۵۰ درصدی را به همراه خواهد داشت.

و سوال پیش آمده دوم میزان حضور بانوان در ساختار شورای یاشولگری می باشد، که خود شاید یکی از دلایل کاهش حضور بانوان در لیست های پیش رو باشد، کم نیستند بانوان فعال سیاسی و اجتماعی در بین ترکمن ها که می توانند نقش آفرینی بسیاری در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خیریه ای داشته باشند.

مشارکت عامه مردم در امور سیاسی که خود ناشی از تمایل مشارکت جویانه آنان نسبت به نظام سیاسی است، یکی از نتایج و دستاوردهای مراحل پیشرفته دموکراسی است، بنابراین مشارکت را می توان یکی از معیارهای موفقیت توسعه فراگیر بشمار آورد. زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری که خود یکی از مهم ترین منابع توسعه اند، نقشی به سزا در توسعه جوامع انسانی ایفا می کنند. مردان تاکنون نخواسته اند و یا نتوانسته اند از منافع زنان به گونه کافی حمایت نمایند. در نتیجه مشارکت زنان در همه فعالیت های اجتماعی، مانند عرصه سیاست و مدیریت شهری ضروری است، به گونه ای که می توان گفت نقش اقلّیت داشتن زنان در امور سیاسی و مدیریت شهری و امور اجتماعی و فرهنگی موجب عقیم ماندن دموکراسی در جامعه می شود.

در این بین باید در پی یافتن پاسخی برای دلیل پایین بودن میزان مشارکت سیاسی زنان در منطقه ترکمن صحرا بود و آیا به راستی، این قشر از جامعه خود تمایلی به حضور در این عرصه ها را ندارند و یا مورد کم لطفی جوامع مرد سالار قرار می گیرند!

حال باید با بررسی تطبیقی جایگاه منطقه ای ترکمن صحرا در رتبه بندی میزان مشارکت سیاسی و اقتصادی، اجتماعی زنان ، سعی در شناسایی دلایل این موضوع باشیم که در نهایت، با دسته بندی موانع مشارکت سیاسی زنان، به موانع سیاسی، فرهنگی، آموزشی، سعی در رفع این موانع نماییم و به سوی توسعه سیاسی پیش رفته و حضور پر قدرت زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی را در جامعه محیا نماییم.

 

دیگر مطالب

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

پربیننده ترین مطالب